Kezdőlap    

JOGSZABÁLYOK- 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól;

- 1988. I. törvény a közúti közlekedésről;

- 30/1988. (IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról;

- 13/1992. (VI.26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról;

- 34/1998. (XII.23.) KHVM rendelet a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól;

- 35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról;

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;

- 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról;

- 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól;

- 70/2005. (IV.21.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól;